Log ind
Book Demo
 • Brugerbetingelser
  Disse brugerbetingelser er gældenede mellem Reply™ og dig som bruger af vores websted på reply.dk/ (“Websted”) samt platformen Reply™ (“Platform”). Ved (“Tjenesterne”) forstås den samlede fortegnelse for Webstedet og Platformen. Disse brugerbetingelser anses for accepteret ved tryk på “Jeg accepterer”-knappen inden din brug af Tjenesterne. Fordi dit privatliv er vigtigt for os, indeholder disse brugerbetingelser også vores privatlivspolitik og cookiepolitik, der forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dit indhold og dine oplysninger. Disse brugerbetingelser er gældende fra 13. Juli 2022
 • Korrekt brug
  Når du benytter Tjenesterne er du forpligtet til at afgive korrekte oplysninger om dig selv og til kun at anvende Tjenesterne til privat, ikke-kommerciel brug. Ved at benytte Tjenesterne erklærer du, at de oplysninger, du har afgivet, er korrekte. Dine loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Hvis du har mistanke om, at en anden har brugt dine loginoplysninger, skal du hurtigt ændre loginoplysningerne (især adgangskoden) og underrette Reply™. Du accepterer, at du har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der forekommer på din profil og for enhver brug af dine loginoplysninger. Selvom vi ikke er ansvarlige for dine tab forårsaget af uautoriseret brug af din profil, hvad enten det er med eller uden din viden, kan du være ansvarlig for vores tab eller tabene fra vores tredjeparts e-handelsselskaber, indholdsudbydere, købmænd, annoncører, sponsorer, tjenesteudbydere og licensgivere på grund af sådan uautoriseret brug. Hvis Reply™ har begrundet mistanke om, at en anden bruger dine loginoplysninger, er Reply™ berettiget til at annullere dine rettigheder og din brug af Reply™ samt eventuelt tilknyttede tjenester. Du må aldrig bruge en anden konto uden tilladelse eller tillade en anden at bruge din profil. Du må ikke oprette mere end en profil. Uden at begrænse noget i disse brugerbetingelser forbeholder Reply™ sig retten til, efter eget skøn, at begrænse, suspendere eller udelukke dig fra din profil og/eller din adgang til hele eller dele af Tjenesterne til enhver tid, uden nødvendigt begrundelse, med eller uden varsling og uden ansvar, herunder i tilfælde af at vi holder op med at tilbyde Tjenesterne. Du som bruger accepterer kun at bruge platformen til lovlige formål. Specifikke forbudte aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til: kriminel eller terror aktiviteter. Enhver handling eller undladelse fra dig i strid med de foregående forbud kan resultere i vores opsigelse eller ophævelse af din profil og din adgang til Tjenesterne. Du er indforstået med, at Reply™ uden varsel, efter eget skøn og uden ansvar kan slette tjenester og funktioner i Tjenesterne, herunder brugerprofiler.
 • Rettigheder
  De immaterielle rettigheder og markedsføringsrettigheder til Tjenesterne og tilknyttede systemer/software og materiale i Tjenesterne tilhører Reply™ (eller tredjepart). Du påtager dig derfor det fulde ansvar for enhver eventuel krænkelse af sådanne rettigheder. Reply™ kan til enhver tid sælge Tjenesterne til anden side. Du påtager dig det fulde ansvar for det materiale og de oplysninger, du anvender, uploader eller indsætter i Tjenesterne, herunder at materialet og oplysningerne overholder gældende lovgivning og almindelig moral, kodeks samt etik. Ved at acceptere disse brugerbetingelser får du en ikke-eksklusiv ret og ikke-overdragelig ret til at benytte Tjenesterne til privat brug på en eller flere enheder, du ejer eller har kontrol over, i overensstemmelse med disse brugerbetingelser.
 • Ansvar
  Tjenesterne, stilles til rådighed, som de er, og anvendes på dit eget initiativ, idet du har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at fravælge brugen af Tjenesterne. Reply™ yder desuden ingen support og garanterer ikke vedligeholdelse i forbindelse med Tjenesterne. Ved Reply™ forstås alle opgraderinger, opdateringer og ændrede versioner af Reply™. Du er indforstået med, at Reply™ uden varsel, efter eget skøn og uden ansvar kan slette tjenester og funktioner i Tjenesterne, herunder brugerprofiler. Reply™ kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler af nogen art, da Reply™ ikke er i part i aftalen mellem dig og tredjepart. Du kan ikke gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende overfor os. Vi er ikke erstatningsansvarlig og/eller ikke ansvarlig for eventuelle person- eller tingsskader der måtte fremkomme i aftale med tredjepart. Under alle omstændigheder er vores erstatningsansvar begrænset til DKK 10.000. for hver begivenhed.
 • Elektroniske kommunikationer
  Når du besøger Tjenesterne eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer at modtage meddelelser fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller push-meddelelser. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation er skriftlig.
 • Links
  Tjenesterne indeholder links til websteder, der drives af tredjeparter. Vi overvåger og kontrollerer ikke de linkede sider og fremsætter ingen repræsentationer vedrørende og er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, pålideligheden eller tilgængeligheden af noget af det indhold, der er uploadet, vist eller distribueret, eller produkter eller tjenester tilgængelige på disse steder. Hvis du vælger at få adgang til et tredjeparts websted, gør du det på din egen risiko. Tilstedeværelsen af et link til et tredjeparts websted udgør eller indebærer ikke vores påtegning, sponsorering eller anbefaling fra tredjepart eller om indhold, produkter eller tjenester indeholdt på eller tilgængelig via tredjepartswebstedet. Vi forbeholder os retten til at deaktivere links fra eller til tredjepartswebsteder. Reply™ er ikke ansvarlig for indhold på websites, apps eller andre digitale platforme, som Tjenesterne indeholder links til.
 • Tredjeparts-side
  Platformen muliggør, at du kan bestille og modtage produkter, information og tjenester fra virksomheder, der ikke ejes eller drives af os. Køb, betaling, garanti, levering, vedligeholdelse og alle andre forhold, der vedrører merchandise, tjenester eller information, udtalelse eller rådgivning bestilt eller modtaget fra omtalte tredjepart, er udelukkende mellem dig og disse tredjeparter hvor Reply™ ikke tager del i disse aftaler. Vi støtter ikke eller garanterer ikke sådanne produkter, information eller tjenester og er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden (uanset om informationen herom er leveret af os eller direkte af tredjepart) eller kvaliteten om tilgængeligheden af sådanne produkter eller tjenester. Reply™ er ikke part i eller på nogen måde ansvarlige for at overvåge transaktioner mellem dig og tredjepartsudbydere af sådanne produkter, tjenester eller information eller for at sikre fortroligheden af dine kreditkortoplysninger. Alle aspekter af betalingskorttransaktioner håndteres af tredjeparts betalingskortprocessorer eller tredjepartshandlere selv. Eventuelle separate gebyrer eller forpligtelser, du pådrager dig i din forbindelse med disse tredjeparter, er dit ansvar og er ikke en del af det eventuelle gebyr, der opkræves for tjenesterne. Derudover kan platformen kræve, at du opretter en konto hos en tredjepartsudbyder, der ikke ejes eller drives af os. Din aftale og forståelse med enhver sådan tredjeparts tjenesteudbyder er udelukkende mellem dig og sådan tjenesteudbyder. Vi vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlige for din aftale med en sådan tredjepartsudbyder. Eventuelle tvister, du måtte støde på med en sådan tredjepartstjenesteudbyder, skal udelukkende afgøres mellem dig og tjenesteudbyderen
 • Personoplysninger
  Du kan finde information om brugen af dine personoplysninger i forbindelse med Reply™ og dine rettigheder i henhold til gældende love om databeskyttelse i Reply™ til enhver tid gældende privatlivspolitik.
 • Ændringer
  Reply™ kan foretage ændringer i brugerbetingelserne. Når du benytter Reply™ efter at have fået besked om ændringer, accepterer du samtidig de ændrede brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer brugerbetingelserne eller en ændring af brugerbetingelserne, kan du ikke længere benytte Reply™. For nogle tjenester i Reply™ kan der gælde specifikke betingelser ud over disse generelle brugerbetingelser. For at undgå enhver tvivl har eventuelle specifikke brugerbetingelser forrang for disse generelle brugerbetingelser.
 • Skadesløsholdelse
  Skulle Reply™ blive mødt med erstatningskrav fra Tredjepart der skyldes eller opstår som følge af din brug af Tjenesterne i strid med disse brugerbetingelser og/eller som følge af brud på disse brugerbetingelser og/eller ethvert brud på dine repræsentationer og garantier, der er beskrevet ovenfor og / eller hvis noget indhold, som du poster på platformen eller gennem tjenesterne får os til at være ansvarlige over for en anden eller for ethvert krav fra en Reply™-udbyder, der opstår som følge af en transaktion mellem dig og en sådan Reply™-udbyder, skadesløsholder du os for alle lidte tab og krav.
 • Andet
  Disse brugerbetingelser og din bekræftelse udgør hele aftalen mellem dig og os om brugen af Reply™ samt tjenesterne. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i disse brugerbetingelser fungerer ikke som en afkald på denne ret eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i disse brugerbetingelser er kun af bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.
 • Gældende lov
  Disse brugerbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.