Log ind
Book Demo
Personoplysninger og anvendelsesdata som vi indsamler

Hvis du vælger eller har valgt at oprette en profil hos Reply™ indsamler vi følgende personoplysninger om dig.

 • Navn
 • E-mail
 • Login information og billede fra tredjepart (Facebook eller Google)

Vi indsamler kun de personoplysninger som du selv vælger at give til os. Du garanterer og står inde for at alle personoplysninger og øvrige informationer du giver os er sande og korrekte og vedrører dig og ikke nogen anden person eller virksomhed.

Brug af de personoplysninger og brugsdata som vi indsamler

Vi indsamler og bruger dine Personoplysninger til følgende formål:

 • For at aktivere eller deaktivere din profil
 • For at forbinde dine bruger data til dig.
 • For at håndtere dine forespørgsler.
 • Til brug i dataanalyse og anden forskning med henblik på at forbedre den nuværende tjeneste eller potentiel udvikling af nye tjenester.
 • For at sikre, vedligeholde og støtte vores systemer og programmer
 • Hvis det med rimelighed er påkrævet i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller en tredjepart.
 • Når vi af retshåndhævende myndigheder eller domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger.
 • Til at hjælpe os med at lære mere om dine præferencer og for at forbedre din oplevelse, herunder ved at foreslå produkter der kan appellere til dig.
 • Brugsdata kan i samlet, anonym form deles med tredjepart, der leverer analytiske tjenester, søgning og andre optimeringsthenester. Disse brugssdata vil ikke blive knyttet dig personligt.
Hvad er retsgrundlaget for vores brug af dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler Personoplysningerne med hjemmel i GDPR-artikel 6, afsnit 1. litra (a), (b), (c), (f), jf. Databeskyttelseslovens § 6.

 • Nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig

  • Vi behandler dine personoplysninger som nødvendingt til at gøre vores tjeneste tilgængelig for dig.
 • Vores legitime interesser

  Hvor det er relevant behandler vi dine Personoplysninger hvis det er påkrævet for at forfølge vores legitime interesser i forbindelse med levering af Tjenesterne, under forudsætning af at vores interesser ikke vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder (f.eks. dine rettigheder til beskyttelse af privatlivet). Vi behandler f.eks. Personoplysninger:

  • Hvor det er relevant, for at gøre det muligt for dig at dele visse Personoplysninger med andre
  • For at gennemføre forskning og udvikling for at udvide og forbedre Tjenesterne, at udvikle nye mobilitets-løsninger og forbedre ydelsen på Reply™s produkter og tjenester. I den sammenhæng kan vi behandle dine Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig,
  • For at forbedre vores Tjenester (f.eks. hvis der er et teknisk problem med Tjenesterne),kan vi bruge dine Personoplysninger til at prøve at løse dette problem),
  • For at forbedre vores tjenester (f.eks. hvis der er et teknisk problem med tjenesterne), kan vi bruge dine personoplysninger til at prøve at løse dette problem),
  • Til at videregive dine personoplysninger, når det kræves af os af retshåndhævende myndigheder eller domstolene.
 • Vores retlige forpligtelser

  • Vi behandler dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder overholdelse af afgørelser afsagt af domstole eller offentlige myndigheder.
 • Baseret på dit samtykke

  • I visse tilfælde behandler vi kun dine personoplysninger, hvis du har afgivet dit forudgående samtykke. For eksempel har vi brug for dit forudgående samtykke til at sende markedsføringsmateriale til dig via elektroniske medier
Videregivelse af dine personoplysninger med andre til følgende formål:

Vi deler dine Personoplysninger med andre til følgende formål:

 • hvor vi af offentlige myndigheder som f.eks. retshåndhævende myndigheder og domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger til dem,
 • hvis det med rimelighed er nødvendigt i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i.
 • vi vil muligvis anonymisere dine Personoplysninger og så dele disse anonymiserede data med tredjepart til legitime formål, f.eks. til udvikling af nye tjenester og løsninger.
 • I forbindelse med ethvert salg af vores virksomhed eller enhver forretnings sektor (inklusive tilknyttede aktiver) er kundeoplysninger generelt en af de overførte forretningsaktiver, og sådanne kundeoplysninger (inklusive dine Personoplysninger) kan da blive overført eller solgt til erhververen af vores virksomhed eller en del heraf i tilfælde af et sådant salg eller afhændelse af en del af eller hele vores foretning
Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de behandles. Vi anvender følgende kriterier for at fastsætte de perioder, som vi gemmer dine øvrige Personoplysninger i:

 • Så længe som du bruger vores tjeneste.
 • Vores retlige forpligtelser til at opbevare visse af dine Personoplysninger,
 • Perioder, hvorunder et krav kan fremsættes af eller mod os,
 • Nødvendigheden af at vi foretager undersøgelser,
 • Nødvendigheden af at bruge dine Personoplysninger inden for rammerne af nuværende eller potentielle tvister.
 • Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement på Tjenesterne sletter vi (udover i ovennævnte tilfælde) enten dine Personoplysninger, der vedrører din brug af Tjenesterne, eller beholder disse Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig
Dine rettigheder

Vi anmoder dig om at holde de Personoplysninger, du giver os, opdaterede, og at korrigerer alle Person oplysninger, du har givet os ved at opdatere din Reply™-profil. Hvis du ønsker at fravælge yderligere meddelelser fra os, eller hvis du ønsker at gennemgå, slette og/eller revidere de Personoplysninger, vi har gemt om dig, skal du opdatere dine profiloplysninger, eller hvis dette ikke er muligt, kontakte os med din specifikke anmodning på salg@reply.dk. Vi forbeholder os retten til at bevare en anonym version af sådanne oplysninger. Du er ansvarlig for, at bevare fortroligheden af din profil og dine login-oplysninger (inklusive adgangskode), og for alle aktiviteter, der foretages under din profil og ved brug af dine login-oplysninger. I tilfælde af, at du vælger at oprette en profil hos os, skal du ikke dele dine login oplysninger med nogen. Afhængig af og med respekt af gældende love har du visse rettigheder angående de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne. Disse rettigheder omfatter følgende:

 • Oplysningspligt: Du har retten til at få klare, gennemsigtige og let forståelige oplysninger om, hvordan vi anvender dine Personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed. Det er delvist årsagen til, at vi giver dig oplysningerne i denne meddelelse om privatlivets fred
 • Ret til indsigt: Du har retten til at opnå indsigt i dine Personoplysninger. Du har måske et ønske om at få indsigt i dine Personoplysninger for at bekræfte vores brug i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Ret til berigtigelse: Du er berettiget til at få dine Personoplysninger berigtiget, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Ret til sletning: Dette kendes også som ”retten til at blive glemt” og, sagt enkelt, gør det dig i stand til at anmode om sletning eller fjernelse af dine Personoplysninger, hvor der ikke er tvingende grund til, at vi fortsat bruger dem. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at opnå en begrænsning i behandling eller yderligere brug af dine Personoplysninger. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig opbevare dine Personoplysninger, men vores brug af dine Personoplysninger er begrænset.
 • Ret til dataportabilitet: Du har retten til at få og genbruge dine Personoplysninger til egne formål på tværs af forskellige tjenester. Bemærk venligst, at dette ikke er en absolut ret, og at der gælder undtagelser. Denne ret kan også kun bruges under visse omstændigheder og under forudsætning af, at den ikke påvirker andres rettigheder negativt (f.eks. kan den anvendes hvad angår Personoplysninger, du har givet os, som vi har behandlet for at opfylde vores aftale med dig).
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Hvor behandlingen bygger på vores legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre vi har en tvingende og legitim grund til fortsat at behandle dine Personoplysninger.
 • Retten til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger til direkte markedsføringsformål
 • Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage over den måde, vi håndterer eller behandler dine personoplysninger på hos din nationale databeskyttelsesmyndighed. I dit land er det Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk (www.datatilsynet.dk).
 • Retten til ikke at være genstand for en automatisk beslutningstagning. Du har retten til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende bygger på automatisk behandling (herunder profilering), og som har retsvirkninger, der har juridiske retsvirkninger eller på anden vis signifikante virkninger for dig

Bemærk venligst, at du kun kan udøve de ovenfor anførte rettigheder i forbindelse med de Personoplysninger, vi har om dig i relation til Tjenesterne.

Partnerskaber og eksterne kilder

Vores platform kan linke til eksterne websteder uden for vores kontrol. Denne privatlivspolitik dækker kun den måde, vi behandler de Personoplysninger og brugsdata, vi indsamler gennem vores Tjenester. Ved at få adgang til eksterne websteder, accepterer du muligvis disse websites privatlivspolitik. Vær opmærksom på, at de eksterne sider kan have forskellige politikker med hensyn til indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for sådanne tredjeparts privatlivspraksis. Derfor opfordres du til at gennemgå deres privatlivspolitikker på alle tredjepartswebsteder.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. I tilfælde af at vi foretager væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik, vil sådanne politikker blive genudgivet i afsnittet "Privatliv" på vores Websted med den dato, hvor sådanne ændringer blev foretaget, anført øverst på siden. Derfor skal du læse denne privatlivspolitik fra tid til anden, så du er opmærksom på, når der foretages ændringer i denne privatlivspolitik. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter en sådan ændring udgør din accept af sådanne ændring (r). Hvis du ikke accepterer ændringer, skal du fravælge at bruge Tjenesterne.

Platformssikkerhed

Det er dit eget valg, om du giver Personoplysninger til os eller ej. Vi har indført fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at forsøge at beskytte og hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang, opretholde datasikkerhed og korrekt brug af de Personoplysninger, der er indsamlet gennem Tjenesterne. Husk dog, at ingen transmission af data via internettet eller anden trådløst netværk kan garanteres at være 100 % sikker. Derfor kan vi ikke sikre eller garantere transmissions sikkerheden for de Personoplysninger, du sender til eller fra os, og du gør det på din egen risiko Hvis du mener, at dine Personoplysninger bruges forkert af os, skal du straks underrette os via e-mail på: salg@reply.dk. Hvis du har generelle spørgsmål om vores privatlivspolitik, bedes du kontakte os på salg@reply.dk.